Články

Možnosti daňové kontroly – archivace dokladů

Už se blíží konec lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob elektronickou formou. A z vaší členské základny plynou dotazy, jak dlouho tyto doklady uchovávat.

Pracovněprávní vztah

Novinky na slevu na pojistném u sociálního zabezpečení při zaměstnávání lidí se zkráceným pracovním úvazkem

Vyšší náhrady za cenu benzínu od srpna 2022

V důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky č. 237/2022 Sb. ze dne 15. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Jak ekonomka Komory k mláděti veverky přišla

Vážení čtenáři, je léto a já jsem to tentokrát pojala příběhem o veverce. Ekonomika je sice motor veškerého podnikatelského dění, ale je třeba někdy ubrat na plynu a umět i život žít.

Daňový balíček pro rok 2023

Tento balíček přinese pro podnikatele mnoho změn, my se v tomto článku zaměříme na přípravu novely v rámci zvýšení obratu na DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Datové schránky

Mnozí z vás již datovou schránku využívají, nejvíce se prozatím asi používá u právnických subjektů.

DPFO + DPPO termíny podání za rok 2021

Vážení čtenáři, dnes si shrneme termíny podání daňových přiznání za rok 2021 v roce 2022 a daňové možnosti v rámci daňového balíčku pro rok 2021.

EET pozastavena do 31. 12. 2022

Dnes pro Vás čtenáře na základě vašich dotazů otevřu a shrnu téma EET neboli Elektronické evidence tržeb.

Saldokontní knihy

Saldokonto sleduje účty závazků a pohledávek, které jsou označeny v účetní osnově jako saldokontní.

Daňová kontrola

Dnešním tématem otevřeme daňovou kontrolu, její lhůty a možnosti, jak se na ni připravit. Finanční úřad má rozdělené sekce a je oprávněn zahájit kontrolu zaměřenou nejčastěji na daň z příjmu, silniční daň, daň ze závislé činnosti v rámci zálohové a srážkové daně, DPH apod.