Vyšší náhrady za cenu benzínu od srpna 2022

V důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky č. 237/2022 Sb. ze dne 15. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Text: Edita Jelínková HrdličkováV důsledku turbulentní ekonomické situace a inflace došlo k aktualizaci vyhlášky č. 237/2022 Sb. ze dne 15. srpna 2022, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce nadále činí:

• u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,

• u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Průměrné ceny pohonných hmot se letos měnily několikrát:

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. Navýšení cen oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. je 26,91 % v případě benzínu 98 oktanů. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

• 44,50 Kč u benzínu automobilového 95 oktanů,

• 51,40 Kč u benzínu automobilového 98 oktanů,

• 47,10 Kč u motorové nafty,

• 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Rok 2022 historicky nepamatuje tolik novel během roku ve vyhlášce o změnách za náhrady cestovného v rámci vyhlášky č. 511/2021 Sb., č. 47/2022 Sb., č. 116/2022 Sb., č. 237/2022 Sb., které probíhaly v datech 1. ledna 2022, 12. března 2022, 14. května 2022 a 20. srpna 2022.

KVL ČR pro vás připravila a pravidelně aktualizuje na vašem webu kalkulačku, kde si podle technického průkazu a podle výše uvedeného vypočítáte průměrnou spotřebu za jeden km. Kalkulačku naleznete v zaheslované části v souboru informace a formuláře nebo pod tímto odkazem: https://kdeco.vetkom. cz/formulare/PHM_formular.php.

Zde jsou uvedeny obě formy výpočtu, a to jak skutečně vynaloženým nákladem, tak vyhláškou. Volba je čistě na vás. Při změně vozidla je zaměstnanec povinen upozornit zaměstnavatele a doporučuji při této nahlášené změně doplnit i čestné prohlášení z důvodů návaznosti na platbu silniční daně.


Číslo
vyhlášky
511/2021
Sb.
47/2022
Sb.
116/2022
Sb.
237/2022
Sb.
Datum
změny
1. 1. 2022
12. 3. 2022
14. 5. 2022
20. 8. 2022
1 l
benzínu
95 oktanů
37,10 Kč
37,10 Kč
44,50 Kč
44,50 Kč
1 l
benzínu
98 oktanů
40,50 Kč
40,50 Kč
40,50 Kč
51,40 Kč
1 l nafty
36,10 Kč
36,10 Kč
47,10 Kč
47,10 Kč
1 kWh
elektřiny
4,10 Kč
6,00 Kč
6,00 Kč
6,00 Kč

Tabulka ukazuje změny průměrných cen pohonných hmot v průběhu roku 2022

Závěr

S účinností od 20. 8. 2022 vyšla vyhláška č. 237/2022 Sb., která upravila cenu benzínu 98 (na ten se při poslední novele na jaře tohoto roku nějak zapomnělo) na 51,40 Kč, z původních 40,50 Kč. Ostatní ceny PHM zůstaly beze změny. Změny nastaly i ve stravném podle § 163 zákoníku práce, o kterých si napíšeme v příštím čísle.

Vtip na závěr:

Setkají se dva kluci před školou a ten první povídá: „Prosím tě, kde jsi sehnal tak pěkný kožich?“

Druhý na to odpoví: „Je to jednoduché. Vzal jsem si palici, šel jsem před jeskyni, zavolal jsem hůhů a vylezl medvěd. Praštil jsem ho a stáhl z kůže.“

Druhý den se opět setkají a ten první je celý

zasádrovaný a ten druhý se ptá: „Člověče, copak jsi blbnul?“ Ten první opět odpoví: „Udělal jsem to, co jsi mi řekl. Vzal jsem si palici, šel jsem před jeskyni, zavolal jsem hůhů, nazpátek se ozvalo také hůhů a vyjel vlak...“

Krásný zbytek letošního krásného léta přeje

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.