Články

Jak ekonomka Komory k mláděti veverky přišla

Vážení čtenáři, je léto a já jsem to tentokrát pojala příběhem o veverce. Ekonomika je sice motor veškerého podnikatelského dění, ale je třeba někdy ubrat na plynu a umět i život žít.

Daňový balíček pro rok 2023

Tento balíček přinese pro podnikatele mnoho změn, my se v tomto článku zaměříme na přípravu novely v rámci zvýšení obratu na DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Datové schránky

Mnozí z vás již datovou schránku využívají, nejvíce se prozatím asi používá u právnických subjektů.

DPFO + DPPO termíny podání za rok 2021

Vážení čtenáři, dnes si shrneme termíny podání daňových přiznání za rok 2021 v roce 2022 a daňové možnosti v rámci daňového balíčku pro rok 2021.

EET pozastavena do 31. 12. 2022

Dnes pro Vás čtenáře na základě vašich dotazů otevřu a shrnu téma EET neboli Elektronické evidence tržeb.

Saldokontní knihy

Saldokonto sleduje účty závazků a pohledávek, které jsou označeny v účetní osnově jako saldokontní.

Daňová kontrola

Dnešním tématem otevřeme daňovou kontrolu, její lhůty a možnosti, jak se na ni připravit. Finanční úřad má rozdělené sekce a je oprávněn zahájit kontrolu zaměřenou nejčastěji na daň z příjmu, silniční daň, daň ze závislé činnosti v rámci zálohové a srážkové daně, DPH apod.

Ze zápisníku daňové poradkyně aneb zajímavá výpověď jednoho z mých klientů

Věřit je vynikající vlastnost, pokud druhá strana je hodna naší víry. Je to velké filozofické téma, ale co se týká ekonomiky, by měl být člověk hlavně pragmatický. A protože to já nejsem, tak nyní mohu psát o tom, co se mi přihodilo. Píši proto, že podobnou situaci mohou prožít i moji kolegové a možná, že je tímto uchráním od podobného problému, anebo popřípadě potěším, že se v něm neocitli sami.

Daňový balíček 2021

Novinky v rámci hmotného majetku se zpětnou aplikací v daňovém přiznání roku 2020.

Zvýšením minimální mzdy na 15 200 Kč vzroste i mzda zaručená

V minulém čísle jsem řešila zaručenou mzdu a nevěřila, že v současné a nastávající ekonomické krizi dojde do 31. 10. 2020 k opětovnému zvýšení minimální mzdy. Na to samozřejmě navazuje i mzda zaručená, která – jak jsme si psali v minulém čísle – je kategorizována do 8 skupin. Velmi mě potěšily reakce na tento článek, kde jste oprávněně zkoumali v rámci vaší profese, jak správně postupovat v rámci veterinárního lékaře či lékařky, protože ve skupině č. 7 zaručené mzdy je výslovně: finanční expert…

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Tentokrát si zrekapitulujeme minimální mzdu za rok 2020 a na vaše časté dotazy ze stran zaměstnavatelů probereme nejnižší úrovně zaručené mzdy. Výši minimální a zaručené mzdy chce stát pravidelně valorizovat. Nařízením vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. 1.…