Termíny pro podání DPPO a DPFO za rok 2023

Daňové přiznání můžete podat 3 způsoby, a to v podobě:

Daňové přiznání můžete podat 3 způsoby, a to v podobě:

listinné (poštou či osobně),

elektronické (datovou schránkou, nebo v aplikaci MF "portál MOJE daně",

Pouze pro advokáty, daňové poradce a osoby, které mají ze zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem platí lhůta do 1. 7.2024

Forma podání                   Termín podání

Listinná                             Úterý 2. dubna 2024

Elektronická                      Čtvrtek 2. května 2024

S advokátem, auditory a daňovým poradcem           Pondělí 1. července 2024

Termíny pro podání  DPPO a DPFO za rok.pdf


Poskytujeme naší firmou v rámci servisu pro klienty spolupracující notáře, daňové poradce, soudní znalce, finanční analytiky, insolvenční správce, specialisty v daních ve specifických případech na sekce rozdělené DPFO, DPPO, spotřební daně, daně z nemovitostí, DPH, závislé činnosti a certifikované účetní na mezinárodní účetnictví dle IFRS.