Exekuce aneb jak to všechno funguje

Schéma postupu na příkladu zajištění dluhu u zdravotní pojišťovny

Schéma postupu na příkladu zajištění dluhu u zdravotní pojišťovny

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Edita Jelínková Hrdličková


 

Exekuci může provádět několik subjektů – soud, soudní exekutor, obecní či krajský úřad nebo finanční úřad. Jejím smyslem bývá nejčastěji vymožení peněžitého dluhu. I exekuce má však svá jasně daná pravidla.

Exekuci nařizuje a zahajuje vždy soud, exekutor jen vykonává jeho rozhodnutí. Na začátku vždy stojí věřitel, tedy ten, vůči komu máte nesplněné závazky. A je to právě věřitel, který jako jediný může rozhodnout o osudu dluhu, resp. dlužníka.

Pokud jste dlužníci, měli byste na veškeré výzvy věřitelů, soudů a následně exekutorů reagovat co nejrychleji a hlavně aktivně. Pštrosí taktika strkání hlavy do písku se moc nevyplácí. Naopak. Pokud zaplatíte dlužnou částku hned na začátku řízení, ušetříte na nákladech exekuce. V případě, že zrovna nejste při penězích, pokuste se sjednat si s exekutorským úřadem splátkový kalendář. Věřitelé často využívají, než přikročí k exekuci, nástroj uznání dluhu s přímou vykonatelností, které musí být sepsáno za přítomnosti notáře. Tento nástroj umožňuje věřiteli při nedodržení smluvních podmínek přikročit ihned k vymáhání. Většinou se aplikuje přímo na fyzickou osobu, i když je dlužníkem právnický subjekt. Jedinou šancí v případě, že opravdu nejste schopni dostát svých závazků, je vyhlášení osobního bankrotu, takzvané insolvence. V dnešní době je tento instrument možný kombinovat ve dvou variantách, a to na dobu 3letou se splacením 60 % dluhu nebo období 5leté se splacením 30 % dluhu.

Závěr: Na protější straně naleznete základní schéma průběhu exekuce u zdravotní pojišťovny. Proč jsem použila tabulku zrovna od zdravotní pojišťovny? Stále častěji se objevují případy, kdy OSVČ podnikala a poté si založila právnický subjekt. Jenže přitom zapomněla uzavřít podnikání či doplatek na zdravotní pojišťovně nebo sociálním pojištění.

Dalším případem může být, když si nováčci zřídí IČ a zapomenou nahlásit na příslušné instituce, že podnikali a nyní už nepodnikají. Nic totiž není automaticky a jakoukoliv změnu v rámci zákonných záloh je třeba si pečlivě hlídat. Výmluvy, že jste nic neobdrželi a že o ničem nevíte, nejsou technicky možné, i když jsou v praxi nejvíce využívané. A pak už se to s vámi veze. Stejně to funguje i u jiných exekucí.

Čas od času, pokud si nejste jistí, zda máte čistý štít či zda nejste dlužníkem, je dobré zažádat jakýkoliv exekutorský úřad k náhledu na základě vašeho rodného čísla.

Krásné a pohodové léto vám přeji

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.