Stravné, stravenkový paušál a tři pásma paušální daně

V posledním čísle jsem čtenářům přislíbila novelu a změny ve stravném § 163 zákoníku práce, navazující na vyhlášku, která upravila průměrnou cenu pohonných hmot.


Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Edita Jelínková Hrdličková

Tomáš VavrušaV posledním čísle jsem čtenářům přislíbila novelu a změny ve stravném § 163 zákoníku práce, navazující na vyhlášku, která upravila průměrnou cenu pohonných hmot.

Na základě nové vyhlášky mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné, vyšší náhradu za pohonné hmoty i stravenkový paušál. Od 20. srpna 2022 mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné na pracovních cestách. Toto vyšší stravné je zaměstnavatel povinen poskytnout. Dosavadní výše stravného pro podnikatelskou i státní sféru je zobrazena v tabulce.

Tabulka č. 1 ukazuje hodnoty platné od 1. ledna do 19. srpna 2022.

Tabulka č. 2 ukazuje výši stravného, za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce od 20. srpna 2022 do 31. 12. 2022.

Zaměstnavatel může navýšit i stravenkový paušál.

Výše stravného v roce 2022 ovlivňuje i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce.

Od 20. srpna 2022 jde o částku 99,40 Kč (70 % z 142 Kč). Dosavadní maximum činilo 82,60 Kč.

Vzhledem k blížícímu se konci kalendářního roku 2022 otevřeme v dalším čísle schválený daňový balíček. Jak jsem již psala v předcházejících číslech, budeme řešit změnu obratu pro registraci DPH, mimořádné odpisy, přiznání k silniční dani za rok 2022. Vzhledem k časové tísni registrace tu ještě zmíním novelu a možnosti paušální daně, které se rozšířily o další dvě skupiny pro OSVČ. Paušální daň přináší živnostníkům významnou úlevu od byrokracie a papírování a některým i finanční úsporu. Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. „Jedinou měsíční platbou máte splněno“, shrnuje ministerstvo.

O paušální daň se nežádá, podnikatelé pouze oznamují přistoupení do příslušného režimu. Finanční úřad oznámení neschvaluje a ani není třeba mu nic dokládat. Paušální daň je možné si předplatit, a to i na celý rok dopředu. Zaplacená částka se pak postupně započítává na zálohy za jednotlivé měsíce. Zálohy odvádíte na účty jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (ČNB). Ten, kdo paušální daň využívá už letos a chce v tomto režimu pokračovat, si pouze zvýší od ledna 2023 platbu, nové oznámení se ho netýká. Kdo se chce od paušální daně odhlásit, musí finančnímu úřadu tuto skutečnost nahlásit dopředu. Zdravotní pojišťovnu ani ČSSZ o změně informovat nemusíte, úřady si informaci mezi sebou předají automaticky. Odpovědnost je v tomto případě na finančním úřadě.

Pásma paušální daně, která jsou odvozena od výše příjmu a výdajového paušálu, který OSVČ využívá a zvyšuje roční příjmový limit pro ty, kdo mají nárok, na dva miliony korun v rámci ročního příjmu.

1. pásmo – příjmy do 1 milionu Kč (daň 6208 Kč)

Do 1. pásma spadají všechny OSVČ s ročním příjmem do milionu korun. Mohou do něj vstoupit ale i podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun, kteří mají minimálně tři čtvrtiny všech výdělků z činností, na než je možné uplatnit osmdesáti- či šedesátiprocentní výdajový paušál – tedy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a všech živností včetně řemeslných. Týká se to většiny podnikatelů (fyzických osob) v Česku. Nárok mají i v případě, že dosud výdajový paušál v daňovém přiznání neuplatňovali. Na nejnižší možnou paušální daň mají nárok i ti s příjmy do dvou milionů ročně, a to ti, již mají nejméně tři čtvrtiny z příjmů z činnosti, na kterou lze uplatnit pouze osmdesátiprocentní výdajový paušál.

2. pásmo – příjmy 1 milion až 1,5 milionu Kč (daň 16 000 Kč)

Do 2. pásma spadají OSVČ s ročním příjmem od 1 do 1,5 milionu Kč, a to bez ohledu na typ samostatné činnosti (včetně OSVČ uplatňující výdajový paušál ve výši 40 %). Do 2. pásma mohou vstoupit OSVČ s příjmy do 2 milionů korun, které mají alespoň 75 % příjmů z činnosti, na níž lze uplatnit osmdesáti- či šedesátiprocentní výdajový paušál.

3. pásmo – příjmy od 1,5 milionu do 2 milionů Kč (daň 26 000 Kč)

Do 3. pásma patří OSVČ s příjmem od 1,5 do 2 milionů korun bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Kdo se chce připojit do paušální daně a splňuje podmínky od roku 2023, může se na finanční úřad hlásit od října letošního roku. Čas bude mít až do 10. ledna 2023.

Závěr:

V tomto tématu jsme si dle nové vyhlášky probrali, kdy mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné a stravenkový paušál, a dále tři pásma paušální daně s možností registrace na příslušném finančním úřadu do 10. ledna roku 2023. Formulář k přihlášení do paušálního režimu můžete podat:

• na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí,

• na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem Ministerstva financí, nebo

• datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

Částka je pak splatná do 20. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí. Poplatník daně z příjmu fyzických osob, který teprve zahajuje podnikatelskou činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, po desátém lednu, může oznámení o vstupu do paušálního režimu podat správci daně do dne zahájení této činnosti.

Krásné zimní dny a jako každý konec roku přináší spoustu změn a novel, přirovnala bych to k dietě, u které je důležitý spánek, hodně spánku. Protože když spíš, nemůžeš jíst.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.