Daňový přeplatek či doplatek, a co je třeba doložit na mzdovou účtárnu

V dnešním článku se budeme věnovat následujícím tématům: kdy je možné žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně ze závislé činnosti;

Co žádat od mzdové účtárny a jak k DPFO § 6 příjmy ze závislé činnosti

Text: Edita Jelínková HrdličkováV dnešním článku se budeme věnovat následujícím tématům: kdy je možné žádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně ze závislé činnosti; kdy mzdová účtárna může odmítnout zaměstnanci provedení ročního zúčtování daně a co poskytuje na základě žádosti; co musí podnikatelé, tedy OSVČ, kteří mají současně pracovněprávní vztah (jak na DPP, HPP, DPČ) řádně zakomponovat do svého daňového přiznání za rok 2021.

Termínem pro podání daňového přiznání za rok 2021 je 1. duben 2022. V případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky, pak jej musíte odevzdat do pondělí 2. května 2022. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce či odklad učiní advokát, pak je termín pro odevzdání prodloužen do pátku 1. července 2022.

Co to je roční zúčtování daně?

Do poloviny února můžete požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní za předchozí kalendářní rok. Žádáte prostřednictvím vašeho posledního zaměstnavatele v loňském roce – většinou tedy toho současného, pokud jste mezitím nezměnili práci.

Jde vlastně o obdobu daňového přiznání, kdy za vás všechno řeší zaměstnavatel. Je nutné dodat do mzdové účtárny potřebné podklady – typicky potvrzení z banky, penzijní společnosti, pojišťovny, ze školky a podobně. V případě, že máte aspoň dvě děti, čeká na vás příjemné překvapení: dostanete od státu daňový přeplatek za loňský rok. Rodina se dvěma dětmi může dostat až 2900 korun, se třemi dětmi až 6500 korun. Politici totiž v červenci 2021 zvýšili daňovou slevu na děti, a to zpětně od příjmů za leden 2021. Zákon se snažil nezatěžovat firmy změnou uprostřed roku, proto přeplatek obdržíte v rámci ročního zúčtování. Podklady je třeba dodat do 15. února 2022 za rok 2021. Daňový přeplatek pak obdržíte ve mzdě za březen, tedy ve mzdách vyplácených v průběhu měsíce dubna.

Co je třeba doložit v příkladech zaměstnavateli, co tedy zaměstnanec musí přinést

• spoření na důchod

• životní pojištění

• hypotéka a úvěr ze stavebního spoření

• dary včetně darování krve

• příspěvky odborům

• zvyšování kvalifikace

Druhou částí jsou daňové slevy na poplatníka, školkovné, manželku a děti. Většinu z nich jste nejspíš čerpali průběžně v měsíční výplatě. Dvě slevy lze uplatnit až za celý rok: školkovné a slevu na manžela či manželku.

• základní sleva na poplatníka

• daňové zvýhodnění na dítě, případně i daňový bonus

• školkovné

• sleva na vyživovanou manželku (manžela)

• sleva na studenta

• sleva pro zdravotně postižené

Kdo může požádat o roční zúčtování daně u zaměstnavatele

O provedení ročního zúčtování daně můžete žádat, pokud jste v loňském roce měli pouze příjmy ze zaměstnání (případné ostatní příjmy nepřesáhly 6000 Kč za rok), a to:

• pouze od jednoho zaměstnavatele, nebo

• od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou (ne současně ve stejném měsíci). Podmínkou je, že jste podepsali „prohlášení poplatníka k ročnímu zúčtování daně“.

Kdy za vás zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování

Pokud jste měli i jiné příjmy vyšší než 6000 Kč za rok. Například pronájem, prodeje akcií a další (do limitu se však nepočítají příjmy zdaněné srážkovou daní).

Pokud jste měli příjmy od více zaměstnavatelů současně ve stejném měsíci (ne postupně za sebou), přičemž alespoň dva z nich odváděli zálohovou (ne srážkovou) daň.

Pokud jste předčasně ukončili penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, v případě, že jste v předcházejících letech využili příslušnou daňovou výhodu.

V případě že máte příjmy ze zahraničí. V takovém případě si zaměstnanec musí podat sám přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Mnohdy dostávám dotazy, jak mohu podávat daňové přiznání, když nejsem podnikatel. O tom to opravdu není a mnohdy se vám to velmi vyplatí.

Co musím udělat, abych získal od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech a co toto potvrzení obsahuje

Zaměstnanec musí podat žádost v souladu s ustanovením § 38j zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Potvrzení o zdanitelných příjmech je potvrzení o příjmech zaměstnance za celý kalendářní rok 2021. Vydává jej zaměstnavatel na žádost zaměstnance, a to do deseti dnů ode dne podání žádosti a bezplatně.

Takové potvrzení obsahuje:

• Výši zdanitelných příjmů.

• Sražené zálohy na daň z příjmů.

• Zdravotní a sociální pojištění odvedené ze mzdy.

• Informaci o tom, zda a případně jaké byly uplatněny slevy z daně.

Potvrzení neobsahuje například vyplacené cestovné, stravné, ubytování. Velkou oblibou zaměstnanců nebo osob samostatně výdělečně činných je porovnávat toto potvrzení s částkou, kterou od zaměstnavatele obdrželi na účet. Jak uvádím výše, částka, kterou zaměstnanec obdrží na účet, může obsahovat i jiná osvobozená plnění, která se do potvrzení nezahrnují a ani nemohou zahrnout. Od zaměstnavatele můžete obdržet i dvě potvrzení, a to v případě, že máte souběh hlavního pracovního poměru a například dohody o provedení práce. Jeden formulář bude obsahovat vyúčtování zálohovou daní ze závislé činnosti a u dohody bude formulář vykazovat text vyúčtování srážkovou daní ze závislé činnosti.

Obdržené potvrzení od zaměstnavatele bude následně nedílnou součástí vašeho daňového přiznání DPFO za rok 2021 a částky uvedené v potvrzení budou v rámci formuláře zahrnuty v § 6, tedy v příjmech ze závislé činnosti.

Vtip na závěr:

Špičky ve svých oborech dostaly na konferenci záludný dotaz:

„Kolik je 2 x 2?“

Strojař vytáhl logaritmické pravítko, chvíli s ním laboroval a pak říká: „Je to 3,99.“

Fyzik nahlédl do tabulek, vložil problém do svého počítače a po chvíli oznamuje: „Výsledek leží mezi 3,98 a 4,02.“

Matematik se chvíli soustředí a nevnímá vůbec nic okolo, a pak praví: „Odpověď nevím, ale jsem si jist, že existuje.“

Filozof: „Co tím myslíte, 2 x 2?“

Logik: „Prosím, definujte 2 x 2 přesněji.“

Ekonom s účetním zavřou všechna okna a dveře, opatrně se rozhlédnou a ptají se: „A kolik chcete, aby to bylo?“

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.