Zruší se daň z nabytí nemovitosti?

Dnes nahlédneme na daň z nabytí nemovitostí. Tato daň prošla mnoha změnami. Dříve vždy platil tuto daň prodávající. Při současné legislativě vždy platí daň z nabytí nemovitostí kupující, aby nedocházelo při neuhrazení daně dříve kupujícím.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny 16. 6. 2020 prošel sněmovnou i ve druhém čtení.

Dnes nahlédneme na daň z nabytí nemovitostí. Tato daň prošla mnoha změnami. Dříve vždy platil tuto daň prodávající. Při současné legislativě vždy platí daň z nabytí nemovitostí kupující, aby nedocházelo při neuhrazení daně dříve kupujícím.

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Zde se lhůta v rámci časového testu výrazně prodlužuje a osvobození na daň z příjmu 15% v případě prodeje se posouvá na 10 let od nabytí. A bude to mít další daňové aspekty.

Vládní návrh dále upravil možnost uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Cílem opatření je povzbudit trh s nemovitostmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení. Toto období je velmi zajímavé pro nové nabyvatele. Ale určitě přijdou kroky, které budou postupně eliminovat možnosti odpočtu ze základu daně.

Zpětné účinky

Z návrhu zákona budou mít zpětně prospěch všichni, jejichž daň byla splatná od 31. března 2020. Ti již nebudou mít povinnost daň z nabytí zaplatit. To se týká všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později. „Jedná se o množinu lidí, kterým jsme v rámci liberačního balíčku odsunuli úhradu daně z nabytí až do konce srpna. Nyní by tuto daň nemuseli platit vůbec. Těm, kteří ji už v předstihu zaplatili, vznikne přeplatek, o jehož vrácení mohou požádat“ říká ministryně Schillerová. Nyní je nicméně potřeba vyčkat na výsledek standardního legislativního procesu v Parlamentu.

Zdroj ministerstva financí

Závěr

Každý z nás se jistě setkal s tím, že někdy koupil či prodal nemovitost. Tento ústupek ze strany vlády je velmi zajímavým krokem, ale tato daň je daň loupežnická. Vy si řádně vyděláte peníze, řádně je zdaníte a za své těžce vydělané peníze si zakoupíte nemovitost. A následně z těchto peněz již zdaněných musíte státu zaplatit desátku ve výši 4%. Jak vidíte z článku výše ihned se projednává další opatření, a to v prodloužení lhůty při prodeji a následnému zdanění z 5 na 10 let. A nemožnost uplatnit úroky z úvěru po uplynutí daného období.

Vtip na závěr:
Podnikatel se ptá účetního: „Proč se naši zaměstnanci dneska tak radují?“ „Ále, selhal nám počítač a místo mezd jsme jim vyplatili daně.“

Přeji krásné léto

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.