Žádost o bonus pro OSVČ

Dne 9. 4. 2020 schválil Senát návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, představil také jednoduchý manuál, kdo má nárok a kdo ne v rámci OSVČ. To je strana A, ale bohužel to má i stranu B, kterou řeší daňový řád v případě neoprávněného nebo neúčelového čerpání.

Nové informace ke kompenzaci ztrát při nouzovém stavu

Až 25 tisíc Kč za období 12. 3.–30. 4. 2020: možné dopady v případě neoprávněného čerpání.

KDO MÁ NÁROK?

 • OSVČ hlavní = ano
 • rodičovský příspěvek + OSVČ = ano
 • studium + OSVČ = ano
 • PPM + OSVČ = ano
 • Invalidní důchod + OSVČ = ano
 • starobní důchod + OSVČ = ano
 • zaměstnání + OSVČ + cokoliv = ne
 • odměna pěstouna + OSVČ + cokoliv = ne

(použité zkratky: OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, PPM – peněžitá pomoc v mateřství).

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti.

Ta je jednostránková, je maximálně jednoduchá, obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Pozor na políčko DIČ. Každá fyzická osoba i neplátce má DIČ, a to se skládá z CZ + rodné číslo. Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro fi nanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před fi nančními úřady. Formulář je dostupný na webu Finanční správy.

Jak doručit žádost finanční správě?

První a nejjednodušší možnost je odeslání e-mailu na zveřejněnou e-mailovou adresu fi nančního úřadu místně příslušného ke správě vaší daně z příjmů. Postup je následující:

 • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
 • Podepište vytištěnou žádost.
 • Podepsanou žádost naskenujte na skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte tak, aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografi i čitelný.
 • Soubor scan/fotografi i odešlete jako přílohu na předmětný e-mail. Správný e-mail naleznete přímo na žádosti. Do předmětu e-mailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
 • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
 • Nyní jste podali vaši žádost.
 • Upozornění
 • Zkontrolujte si, že vámi zadaný e-mail příslušnému finančnímu úřadu je správný a souhlasí s e-mailem uvedeným na žádosti.
 • Neposílejte žádosti na žádný jiný e-mail, než je zveřejněný e-mail územního pracoviště příslušného finančního úřadu.

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě vaší daně z příjmů.

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále fi nanční správy. Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na váš místně příslušný fi nanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách, nebo vhodit do sběrného boxu. Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech. .

Můžete také udělit plnou moc zastupující osobě (účetní, právník, daňový poradce a ten to za vás kompletně vyřídí)

Na co si dát pozor, pokud se rozhodnete čerpat daňový bonus

Některá pravidla podpory pro lidi ekonomicky postižené koronavirem se tak rozvolnila, že na peníze dosáhnou i ti, kdo problémy nemají. Hrozí jim však tresty. Je proto velmi dobré zvážit, zda stojí za to čerpat, a zda jste schopen prokázat. To B, o kterém se zmiňuji, je zákon s názvem DAŇOVÝ ŘÁD (zákon č. 280/2009 Sb.), podle kterého se postupuje v rámci kontrol. Navíc byla tato daňová sekce historicky TOP parketa právě současné ministryně fi nancí Aleny Schillerové. Podílela se na tvorbě tohoto zákona a její znalosti byly, jak říká klasik, výtečné. Tento nástroj finanční úřad velmi rychle a rád otestuje žadatele v příštím roce, kteří padnou do ruské rulety.

Závěr

K výše uvedenému bonusu přistupujte velmi zodpovědně, pamatujte, že daňový řád má mnoho nástrojů v neprospěch poplatníka, což jste právě vy. V případě kontroly a na vaší straně je břemeno prokázat a obhájit. A to fakticky, věcně, tedy prokazatelnými materiály, nikoliv jak velmi často slyším z úst poplatníků: „já si to zasloužím za ty daně, co jsem zaplatil“ atd. V daňovém řádu ani neuspějete s tím, že jste sám od sebe uzavřel ordinaci. Zatím je hodně rozvolněná situace, ale jak pandemie opadne, jistě vyplyne zase spousta směrnic a výkladů k tématu bonus. Pokud jste již požádali a ty správné argumenty nebudete umět doložit tak, aby byly akceptovatelné, buďte velmi opatrní, jak budete podávat daňové přiznání za rok 2020. Pozitivní zprávou ze strany FU a zákona o dani z příjmu je, že tento bonus nepodléhá dani z příjmu. Žádosti je možné podávat až do konce června. A nezapomeňte na archivaci dokladů, zde jsou výklady zatím nejisté, ale zákon hovoří o bonusu a dotacích s možností kontroly až 10 let zpět.

Krásné jarní dny a hlavně hodně zdraví vám všem přeji

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.