Exekuce – insolvence

Co člověka může potkat jak vlastním přičiněním, tak za pomocí druhé osoby.

Vážení čtenáři, publikuji pro vás již téměř tři roky a stále se nechávám inspirovat vašimi příběhy z praxe. I já jsem soukromá podnikatelka a bohužel trend dnešní doby mi přináší v rámci mezd a personalistky nemilá překvapení, kdy subjektům, kterým zpracováváme daně, přichází do datových schránek na jejich zaměstnance exekuční příkazy na srážky z platu. Řeknete si, že to je okrajová záležitost, ale bohužel není. Když si udělám statistiku, tak na počet firem, co moje kancelář zpracovává, má každá druhá firma zaměstnance s exekucí, který se pak strašně diví, jak je možné, že zaměstnavatel o exekuci ví, a dokonce i kolik dluží. Šíří se to jako nemoc a trpí jí už každý desátý Čech starší 15 let. Vezměme to tedy od začátku: co je to exekuce, co je to insolvence a jak se případně zachránit, když už nastane exekuce, kterou nemáte možnost splácet.

Exekuce (výkon rozhodnutí) je státem povolený a řízený způsob vymáhání dluhů. Exekuce je rychlejší a efektivnější alternativou soudního výkonu rozhodnutí. Exekutor k provedení exekuce musí mít tedy souhlas soudu, potřebuje mít tzv. exekuční titul. Exekučním titulem je pravomocné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz), pravomocné rozhodnutí rozhodce (rozhodčí nález) nebo smlouva s tzv. exekuční doložkou. Aby mohla vzniknout exekuce, musí nejprve existovat nesplacený dluh. K exekuci přistupuje věřitel právě za účelem vymožení dlužného závazku. Jednoduchými a velmi častými exekucemi jsou nedoplatky na institucích, jako je zdravotní a sociální pojištění, pokuty, lákavé půjčky formou karet s lichvářským úrokem při nedodržení splatnosti, nákup zboží, na které nemáme peníze a měly by zůstat na listině věcí, které si nikdy nekoupíme. Opak je však v těchto případech pravdou. Soud většinou rozhodne a vydá rozhodnutí, ve kterém stanoví zaplacení dlužné částky do 15 dnů od doručení rozkazu. Dlužník má možnost na tento platební rozkaz podat odpor, a na základě toho pak vznikne soudní jednání, ve kterém se může dlužník rozhodnutí bránit. Tato varianta je vhodná, pokud je exekuce neoprávněná nebo dlužník bude chtít prodloužit lhůtu s tím, že navrhne splátkový kalendář. Exekutor začne zjišťovat, jaké máme příjmy a majetek. Exekuce je přitom zapsána v rejstříku zahájených exekucí. I když nám ještě běží 30denní lhůta, již v tento čas vydá exekutor exekuční příkaz.

Možnosti vymáhání peněžitých částek vyplývající z exekuce

  • Srážky ze mzdy a dalších příjmů
  • Správa nemovité věci
  • Zablokování bankovního účtu
  • Exekutorské zástavní právo na nemovitých věcech
  • Pozastavení řidičského oprávnění
  • Případný prodej movitých a nemovitých věcí

Nyní se posuneme na variantu, kdy dlužník je již v takové finanční tísni, že není schopen plnit svoje závazky. Vhodnou variantou pro tyto subjekty je podat návrh na insolvenci. Pod pojmem insolvence se skrývá možnost oddlužení předlužené osoby. Někdy hovoříme o osobním bankrotu. Insolvence je druh soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence pomáhá dlužníkům, kterým nabízí možnost v rámci oddlužení snížit a vypořádat své dluhy. O insolvenci můžete žádat několikrát. U insolvence neplatí pravidlo jednou a dost! Pokud insolvencí řádně projdete a bude vám nějaká část dluhu odpuštěna, můžete znovu žádat až po deseti letech. Pokud žijete v manželství a máte dluhy společně, je možnost využít společné insolvence manželů. Obecně platí, že insolvence není vhodná pro člověka, který dluží 20 000 Kč celkem nebo méně. Ale nic není tak jednoduché, jak se zdá, i zde musíte splnit zákon a podmínky, abyste insolvenci mohli aplikovat. Do insolvence je zahrnuto mnoho aspektů, které nelze všechny shrnout do našeho článku, ale v závěru jsem vám napsala jedno velmi zajímavé řízení. Mým cílem tu není vypisovat vám paragrafy, ale obecně vás obeznámit s tím, co je možné a co při současné legislativě lze.

Jak postupovat

Zde vám bez podmínek a lidsky vysvětlím zjednodušeně, jak postupovat a jaké kroky učinit. V prvním případě vás musím upozornit, že insolvence není vhodná pro dlužníky, kteří mají větší aktiva (tedy majetek), než je dluh samotný. V případě, že máte exekuci a zároveň aktiva, doporučuji majetek co nejrychleji prodat a zastavit exekuci splátkami nebo vyrovnáním dluhu. Budete mi jistě oponovat velmi hrůznými úroky z prodlení a nemalými poplatky za právní a exekutorské úkony, které se svého času, než zakročil zákon, šplhaly do výšin větších, než byl dluh samotný. Určitě je nutné si uvědomit, zda je exekuce oprávněná či ne.

Nejčastějším případem, je z mé zkušenosti nepořádek u kanceláře pojistitelů při převodu vozidla a doby, kterou po vás mohou vymáhat za neuhrazené pojistné, i když jste již nebyl vlastníkem vozidla. Je to s nimi komplikované: i 3krát za sebou zasíláte stejné podklady a klidně vám napíší o to samé. Je to boj s úřady, ale pokud máte odhlášení v TP řádně na termíny, nemají šanci, jenom ta administrativa je zničující. Jiné je to bohužel v případě – a zase uvádím na příkladu – kde je exekuce oprávněná u subjektu, který dostal asi v roce 2004 pokutu za černou jízdu MHD. Bohužel si nepamatuji částku pokuty, ale budeme pracovat s 1000 Kč.

Subjekt nekomunikoval a tvrdil, že poštou nic neobdržel (chabá výmluva: nedoporučuji), následně mu bylo včetně úroků a právních úkonů a odměny exekutora vyměřeno 28 000 Kč a následnou exekucí na plat. Byla to exekuce oprávněná a vstup do insolvence nebyl vhodný – subjekt musel (i když ve splátkách k životnímu minimu) zaplatit. Ovšem s nejhorším případem, co jsem se setkala, bylo to, kdy manželka v roce 2005 vzala půjčku na vybavení bytu ve výši 500 000 Kč, zfalšovala podpis manžela a pro jistotu si půjčila i jeho občanku. Řádně nesplácela a ještě tajně schovávala před manželem doporučené dopisy od věřitele – tedy banky. A aby tomu dala korunu, tak využila klamavých reklam a nabídky půjček formou karet od různých bankovních společností na různé částky, co se nám stále podbízí ve výši asi 30 000 a 50 000 Kč.

U INSOLVENCE NEPLATÍ PRAVIDLO JEDNOU A DOST

Ale to pořád nestačilo, tak si od kamarádky na 18% úrok/rok půjčila 250 000 Kč. Prostě jak to u lidí v dluzích bývá, lepí díru dírou. Pochopitelně namítnete, jak to, že si toho manžel nevšiml, ale co se týkalo domácnosti, z movitých věcí doma přibyla nová televize, pračka a různé zanedbatelné domácí spotřebiče. Nic mimořádného s možností nakoupení z platu, který ji manžel dával na domácnost. A toto vše se odehrálo v rozsahu 6–10 měsíců, kdy padla rána největší, a to odvezení manželky do nemocnice. Následná diagnóza rakovina, a o tři měsíce později prohrála svůj boj se smrtí. Manželovi zůstala 7letá dcera a začalo další kolo, kdy začaly vyplouvat veškeré dluhy, a to ve výši již 1,5 milionu Kč. Na základě dědického řízení a unesení se nemohl zříci dědictví, bohužel vše bylo v SJM, včetně bytu, ve kterém žili. Celkově to byl strašný chaos, bezmoc a starost o nezletilé dítě. Nemožnost vykonávat zaměstnání se spojila s tím, že exekutoři dnes a denně klepali na dveře bytu, o který později přišli, zabavovali věci, ale ani plná postel parfémů a lodiček, co se našla, zřejmě za peníze z půjček, nestačila v tehdejší době k umoření dluhu. Ale bylo zřejmé, za nebo na co byla převážná část finančních částek zapůjčena. Rodina zůstala bez příjmů a pozůstalý manžel se s dcerou přestěhoval do pronájmu. Aby mohl pečovat o nezletilou, rozhodl se podnikat, s dobrou vírou, aby uživil sebe a dceru, a mohl vyrovnat závazky, co mu zůstaly. Ale jak stále vám všem říkám: neznalost zákona neomlouvá, a spousta mladých má velké oči jak kopretiny na podnikání, a pak nastává realita a okvětní lístky z kopretiny opadávají. Podnikání není jednoduché a jeho představa byla mylná. Musel podnikání ukončit, bohužel s dalším dluhem 300 tisíc Kč. A jak to dopadlo? Zoufalý se obrátil na naši kancelář. Protože se mi ho zželelo (a mimochodem to byl vynikající pracovník mého klienta a dostal doporučení), pustili jsme se do toho. Samozřejmě mu šlo souběžně několik exekucí na plat včetně přednostních, a zůstávalo mu jen životní minimum. Dcera stále nezletilá, majetek na bodu 0 Kč, jeho pracovně právní vztah 25 000 Kč měsíčně. A dluhy téměř za 1 500 000 Kč a stále narůstaly úroky. Vše je jednou poprvé, a tak jsem začala kontaktovat právníky a studovat podmínky insolvence, která v tomto případě byla jedinou možnou stanicí k zastavení stále narůstajících úroků a poplatků za úkony, které umořovala srážka ze mzdy, a to ve výši 70 %. Byl to rok 2012 a moje první řešení insolvence. Exekucí jsem měla denně v té době hodně, bylo to téměř na denním pořádku, ale tento krok mě pořádně v dobrém slova smyslu vyškolil. Prvně začnete na Googlu, podbízí se vám spoustu společností, co to zařídí, vyřeší a jak krásně a přesvědčivě mluví!

A protože jsem to dělala poprvé, tak jsem předpokládala, že jednám díky Googlu s renovovanými společnostmi, co nabízely možné i nemožné. Opak byl pravdou. Dvě společnosti mi tvrdily, že dluhy z podnikání, tedy u OSVČ, nelze k insolvenci subjekt připustit. Není tomu tak: i dluhy OSVČ lze pustit do insolvence. A jak se říká, za všechno se platí, a dvojnásob to platí u nesolidních firem, které se bohužel vyskytovaly a možná i stále vyskytují na trhu. Tyto společnosti si braly za zařízení insolvence i 20 tisíc Kč. Má otázka zněla, jak vám může člověk zaplatit 20 tisíc, když není schopen splácet své dluhy. Bylo mi řečeno, že to není jejich problém, což s nimi souhlasím, ale věřte či nevěřte, nabídli mu půjčku na splacení poplatků s úročením 100%. To už jsem se začínala hodně zlobit, jak že to v této republice funguje, a jak se podniká na chudobě druhých. To vše vás žádná škola nenaučí, jenom praxe. A tak jsem začala znovu s dohodou se zaměstnavatelem, že si svého zaměstnance cení a poplatky za něj uhradí. Nikoliv ve výši 20 tisíc, ale u solidního správce, který požadoval částku o 50 % nižší. První krok byl vůbec samotné zjištění daných exekučních titulů, a věřte, že pokud tito lidé mají více exekucí, časem se v nich ztrácejí. U soudu musíte doložit nejen veškeré stávající exekuce, ale i mzdy, veškeré příjmy, majetek a další haldu dokumentů. Oslovila jsem přímo člověka soudem určeného na insolvence, žádné zprostředkovatelské kanceláře, a na základě plné moci dlužníka jsem začala jednat.

Hodně jsem se rozepsala, ale to, co se v tomto případě dělo, bylo nad lidské chápání. Připouštím, že spousta exekucí vzniká kvůli lajdákům, kteří zneužívají systém, ale bohužel tam padnou i lidé, kteří nemají šanci se probojovat přes legislativu v ČR. Tento příběh dopal pomyslně dobře, pán je od roku 2016 v insolvenci řádně splácí. A snad do budoucna bude mít již klidnější život on i jeho dospívající dcera. Ale uvedu vás do reality v tom, že při současné legislativě jsou dvě varianty insolvence, a to na 5 let s minimální možností splacení dluhu ve výši 30 %. Insolvenční správce počítá raději s variantou druhou, a to 31 %, ale není to tak, jak si laická veřejnost myslí, že s celkového dluhu zaplatí pouze 30 %. Když vyděláte třeba 50 tisíc, stále vám zůstane po dobu 5 let životní minimum, dokud není uhrazen celkový dluh. I v případě insolvence platí, když se vám daří, místo 30 % zaplatíte i 100 % + náklady za insolvenčního správce přiděleného soudem. Letošní novela přinesla pomyslné zlepšení v tom, že můžete zvolit zkrácenou lhůtu, a to na 3 roky, s minimálním plnění 60 %. Ale pozor: přechod při dobrém plnění po proběhnutí soudu není možný. Tedy změna řízení z 5- na 3leté není možná, a to i když splňujete podmínky. Ale můžete si dovolit požádat insolvenčního správce, když se vám opravdu daří, o ponechání více financí, než jak je životní minimum stanovené zákonem. Zda bude vyhověno či ne, nemohu zaručit, ale tato možnost tu je. Dnes už mám za sebou, troufám si říci tak 25 vstupů do insolvence pro své klienty, potažmo jejich zaměstnance, s kladným i záporným koncem. Měla jsem asi štěstí, že jsem se obklopila v rámci dobrých služeb solidními insolvenčními správci. Ale stále se bohužel vyskytují osoby, které cíleně míří k tomu, aby udělaly co nejvíce dluhů a následně to vyřešil touto zákonnou formou. Ale tito lidé se dají ze 70 % klasifikovat a k přistoupení a návrhu za různých okolností vůbec nedojde.

Pamatujte: nic neponechávejte náhodě. Nic se nikdy samo nevyřešilo ani nevyřeší. Pečlivě vybírejte, na koho se obrátíte a kdo skutečně něco umí, a není nadupaný školením o marketingu s cílem získat zákazníka. Kde vám řeknou A, ale to B už je řečeno velmi sporadicky, o finančních poplatcích nemluvě. Věřím, že je mezi námi stále mnoho slušných lidí, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a poctivě, a ne za účelem, že tyto lidi, ještě budou vydírat lichvářskými poplatky.

S přáním krásného zbytku léta

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.