Dohoda o pracovní činnosti a její aspekty v rámci pracovněprávního vztahu

Tímto tématem si v dnešním článku přiblížíme pracovněprávní vztahy a zákonné podmínky v rámci této činnosti. Také si řekneme, jak a kdy ji správně aplikovat.

Dohoda o pracovní činnosti je šikovný i výhodný způsob, jak zaměstnat pracovníka, kterému stačí přivýdělek, na menší úvazek pro pravidelnou činnost. Pokud je totiž tato dohoda uzavřena na maximálně 2499 Kč měsíčně, z odměn se neodvádí žádné zdravotní ani sociální pojištění. Odměny z dohody o pracovní činnosti do 2500 Kč za měsíc zdaníme tak, že z odměny strhneme pouze srážkovou daň 15 % a odvedeme na příslušný účet finančního úřadu. Pokud však zaměstnanec podepíše prohlášení, odvedeme z jeho odměny 15% zálohu na daň. Zde je rozdíl pouze v účtu na příslušný finanční úřad a následná návaznost na roční vyúčtování ze strany zaměstnavatele. Výhody pro zaměstnavatele jsou v tom, že do částky 2499 Kč nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění jako u HPP. Je to vhodný nástroj na jednorázovou činnost, která může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

S odměnou od 2500 Kč a 2501 korun měsíčně se zachází jako se mzdou z pracovního poměru. Budeme tedy patrně potřebovat mzdovou účetní, aby bylo všechno, jak má být - tedy s výpočtem a účastí na sociálním a zdravotním pojištění včetně podání přehledů na příslušné instituce, jako je FU, sociální správa a zdravotní pojišťovna. Pro rok 2018 se z důvodů zvýšení minimální mzdy zvyšuje i minimální měsíční částka na zdravotní pojištění, kterou musí zdravotní pojišťovna obdržet za každého zaměstnance, a to oproti roku 2017 z částky 1485 Kč na 1647 Kč pro tok 2018.

Dohoda o pracovní činnosti je vymezená v §74-77 zákoníku práce. Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedena sjednaná práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá. Měsíční odměna není limitována, na základě dohody o pracovní činnosti je možné mít i nadprůměrné příjmy. Na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní doby. I zde platí v případě odvodů na sociální a zdravotní, že se toto období započítává do doby rozhodné pro nárok na starobní důchod a vzniká i nárok na případné nemocenské dávky. V praxi by měla DPČ sloužit jako přivýdělek a nízký rozsah práce. Z dohody o pracovní činnosti totiž neplyne mimo jiné nárok na odstupné a práci lze snadněji ukončit, protože pracovní poměr sjednaný dohodou o pracovní činnosti je možné zrušit výpovědí danou z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s patnáctidenní lhůtou. U dohody o pracovní činnosti nemáte rovněž nárok na dovolenou a příplatky za práci o víkendech a svátcích.

Příklad 1: Paní Koloušková má sjednanou dohodu o pracovní činnosti na 30 000 Kč hrubého/měsíc a podepsala u zaměstnavatele prohlášení.

Příklad 2: Paní Koloušková má sjednanou dohodu o pracovní činnosti na 30 000 Kč hrubého/měsíc a nepodepsala u zaměstnavatele prohlášení.

Příklad 3: Paní Koloušková má sjednanou dohodu o pracovní činnosti na 2499 Kč hrubého/měsíc.

Závěr

Jak bylo výše uvedeno, používá se dohoda o pracovní činnosti (ve zkratce DPČ) na zkrácené pracovní úvazky bez nároku na odstupné, dovolenou a náhradou za svátky. Do částky 2499 Kč se platí srážková nebo zálohová daň podle rozhodnutí zaměstnance, zda podepíše či nepodepíše prohlášení. Nad částku 2501 Kč je povinnost zaměstnavatele platit nejen daň, ale i zdravotní a sociální pojištění v rámci platné legislativy. S tímto v rámci personalistiky souvisí samozřejmě zákonné přehledy na příslušné instituce, ročně evidenční list důchodového zabezpečení a v případě ukončení zápočtový list. V dalším čísle časopisu Zvěrokruh budeme navazovat na téma pracovněprávních vztahů v rámci legislativních procesů k hlavnímu pracovnímu poměru.

Přeji čtenářům krásné léto, pohodu a přísun energie ke zvládnutí dalších legislativních změn, které se na nás připravují.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.