Blíží se poslední vlna elektronické evidence tržeb

Spuštění třetí a čtvrté vlny EET je již schváleno a kolotoč začne znovu.

Mnozí z vás stále doufali a věřili tomu, že údajné narovnání podnikatelského prostředí, jak je prezentováno ze strany Ministerstva financí, v rámci třetí a čtvrté vlny nenastane. Opak je bohužel pravdou.

Dne 9. října 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 256/1019 Sb. vyhláška vlády s novelou zákona o EET. Ke spuštění poslední vlny EET, která slučuje původně anoncovanou 3. a 4. vlnu do vlny jedné, tedy dojde k datu 1. května 2020.

Tato vlna zasáhne lékaře, zubaře, účetní, advokáty, řemeslníky a zemědělce. Z toho je tedy zřejmé, že 3. a 4. vlna zasáhne společně veškeré zbývající podnikatelské subjekty. Zákon upravuje v souladu s § 12 i výjimky, ale to se standardních podnikatelských subjektů netýká. A kdo bude mít výjimky?

Například stát, uzemní samosprávy, příspěvkové organizace, Česká národní banka, držitelé poštovní licence, české i zahraniční banky atd.

Takže pro podnikatele řádná, jenom bude výjimka pro nevidové živnostníky, hazardní hry, leteckou dopravu atd. Prostě nic, co by se týkalo vaší profese veterinárního lékaře.

Novinkou bude u této vlny EET možnost tzv. zvláštního režimu (tzv. off-line) s těmito podmínkami:

  1. Fyzická osoby
  2. Neplátce DPH
  3. Příjem v hotovosti do 600 tisíc Kč/rok

V rámci off-line režimu bude podnikatel vystavovat účtenky z bloku, který si vyzvedne na finančním úřadu. Tyto účtenky včetně storna zaznamená do speciálního formuláře, které každé čtvrtletí zašle na finanční úřad. Výhoda je v tom, že nemusíte řešit generování certifikátu a pořizování speciální pokladny včetně plateb za připojení na internet. K tomuto režimu je nutné si vyřídit:

K datu 1. února 2020 bude možné požádat o povolení v rámci off-line režimu na FÚ, kde musíte prokázat, že právě vy splňujete podmínky uvedené výše.

Opět se budete v rámci tohoto režimu muset podřídit zákonu a klientům dát zřetelně na vědomí text ve svých provozovnách, který jasně určuje zákon o EET a typ režimu, který si zvolíte.

Text pro režim off-line:

"Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek."

Text pro režim on-line:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

I nadále platí, že EET nebudou podléhat platby uskutečněné platebními kartami, přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány.

S novelou zákona o EET rovněž začala platit změna sazeb a přeřazení sazeb DPH (daně z přidané hodnoty). Bohužel, co se týká vaší profese, tam není nic, co by bylo přeřazeno z vyšší sazby do nižší nebo obráceně. Dávejte pozor na změnu zákona: dříve terminály byly nastaveny na metodu koeficientu při přepočtu DPH, ta se ruší a nyní je třeba postupovat metodou matematicky. Tento zákon navázal vlastně na nemožnost zaokrouhlování, tudíž při platbě kartou nebo při vystavení faktury hrazenou bankovním převodem nesmíte využít zaokrouhlení. U plateb v hotovosti zaokrouhlení musí být, protože transakce v hotovosti nelze provést např. 102,43 Kč, ale platební kartou či fakturou splatnou bankovním převodem ano.

 

Tolik prozatím ve zkratce k novele zákona o EET. Připravila jsem si pro vás podrobnou prezentaci a příklady, jak postupovat v rámci zřízení EET jak v off-line, tak v on-line režimu. Dále pak splnění podmínek v rámci údajů na účtence, výluky, kontroly, zřízení atd. Tuto prezentaci budete mít možnost vidět v rámci setkání předsedů okresních sdružení dne 15. listopadu 2019. Při konání sněmu KVL ČR dne 16. listopadu 2019 v hotelu Galant ve městě Mikulov.

Těším se na vás, i když nepřináším dobré zprávy, a kapka naděje, v kterou jste doufali, je pryč. A aby toho nebylo málo, už zřizují komisi, která bude řešit i postupy v rámci odmítnutí hotovostních plateb, aby si subjekt nemusel zřizovat EET.

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterpise, a. s.